Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Základné dokumenty

Smernice a Zásady

Požiarny poriadok obce Santovka
 Požiarny poriadok obce.pdf (921.8 kB) (921.8 kB)

 
Štatút Obce Santovka
 Štatút Obce Santovka.pdf (445.8 kB) (445.8 kB)

 
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Santovka
 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom.pdf (262.1 kB) (262.1 kB)

 
Program rozvoja obce Santovka 2016-2024
 Program rozvoja obce Santovka 2016-2024.pdf (2.2 MB) (2.2 MB)

 
Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Santovke
 Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Santovke .pdf (313.1 kB) (313.1 kB)

 
Štatút Zariadenia pre seniorov - Domov dôchodcov Santovka
 Štatút Zariadenia pre seniorov - Domov dôchodcov Santovka.pdf (220.4 kB) (220.4 kB)

 
Dodatok č.2 k Štatútu ZpS-DD
 Dodatok č.2 k Štatútu ZpS-DD.pdf (320.9 kB) (320.9 kB)

 
Smernica o postupe vybavovania sťažností
 Zásady postupu pri vybavovaní sťažností.pdf (712.3 kB) (712.3 kB)

 
Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku
 Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku.pdf (267.2 kB) (267.2 kB)

 

Rozpočet

Záverečný účet Obce Santovka a rozpočtové hospodárenie za rok 2016
 Záverečný účet Obce Santovka a rozpočtové hospodárenie za rok 2016.pdf (502.1 kB) (502.1 kB)

 
Úprava rozpočtu obce č. 1/2017
 Úprava rozpočtu obce č. 1_2017.pdf (845.8 kB) (845.8 kB)

 
Rozpočet Obce Santovka na rok 2017 (2018-2019)
 Schválený rozpočet Obce SA_ 2017-2019.pdf (877.2 kB) (877.2 kB)

 
Záverečný účet Obce Santovka a rozpočtové hospodárenie za rok 2015
 Záverečný účet obce za rok 2015 SA.pdf (501.9 kB) (501.9 kB)

 
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 2015 Santovka
 Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 2015 Santovka.pdf (432.5 kB) (432.5 kB)

 
Rozpočet Obce Santovka a ZpS-DD na r. 2016-2018
 ROZPOČET OBEC a ZPS DD 2016-2018.pdf (1002 kB) (1002 kB)

 
Rozpočet obce na r. 2015 (2013,2014,2016,2017)
 Rozpočet obce na r_2015 (2013,2014,2016,2017).pdf (508.2 kB) (508.2 kB)

 
Záverečný účet Obce Santovka za rok 2014
 Záverečný účet Obce Santovka za rok 2014.pdf (843.8 kB) (843.8 kB)

 
Rozpočet obce na rok 2015
 Rozpočet obce na r_2015.pdf (199.5 kB) (199.5 kB)

 
Rozpočet obce na rok 2014
 Rozpočet   na rok  2014.pdf (206.8 kB) (206.8 kB)

 
Rozpočet obce na rok 2013
 Rozpočet na rok  2013.xls (117 kB) (117 kB)

 
Rozpočet obce na rok 2012
 Rozpočet na rok  2012.xls (113.5 kB) (113.5 kB)

 

UPN obce

Širšie vzťahy
 01-vykres sirsich vztahov.pdf (1.7 MB) (1.7 MB)

 
Urbanistický návrh katastrálneho územia
 02-komplexny urbanisticky navrh katastralneho uzemi.pdf (5.7 MB) (5.7 MB)

 
Urbanistický návrh Santovka
 04-komplexny urbanisticky navrh-santovka.pdf (6.1 MB) (6.1 MB)

 
Rozbor dopravy
 04-rozbor dopravy-santovka.pdf (3.3 MB) (3.3 MB)

 
Požiadavky na záber PPF
 05-vyhodnotenie poziadaviek na zaber ppf.pdf (5.4 MB) (5.4 MB)

 
Energetika
 06-energetika-santovka.pdf (3.2 MB) (3.2 MB)

 
Vodné hospodárstvo
 07-rozbor vodneho hospodarstva-santovka.pdf (3.1 MB) (3.1 MB)

 
Organizácia a regulácia
 08-vykres organizacie a regulacie-santovka.pdf (3.7 MB) (3.7 MB)

 
Krajinná štruktúra a prvky USES
 12-krajinna struktura a prvky uses.pdf (2.7 MB) (2.7 MB)

 
Širšie vzťahy vodného hospodárstva
 13-vykres sirsich vztahov vodneho hospodarstva.pdf (2.4 MB) (2.4 MB)

 
UPN textová časť 1
 UPN Santovka 1 časť.pdf (978.9 kB) (978.9 kB)

 
UPN textová časť 2
 UPN Santovka 2 časť.pdf (2 MB) (2 MB)

 
UPN textová časť 3
 UPN Santovka 3 časť.pdf (3.8 MB) (3.8 MB)

 
UPN textová časť 4
 UPN Santovka 4 časť.pdf (840.8 kB) (840.8 kB)

 


Úvodná stránka