Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Oficiálny názov: Obec Santovka
Štatutárny zástupca: Ľubomír Lőrincz
Adresa: Parková 2
  935 87 Santovka
IČO: 00307432
DIČ: 2021218738
Banka: Prima banka Slovensko a. s.
Účet: SK95 5600 0000 0022 3941 4001
Telefón: 036 / 63 99 115
Fax: 036 / 63 99 115
E-mail: obec(zavináč)santovka.sk
Web:  www.santovka.sk

 

Verejné obstarávanie- výzvy

Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky: Vypracovanie projektovej dokumentácie na projekt „Deinštitucionalizácia ZpS-DD Santovka“Vytlačiť
 


 
 

Zverejňovanie informácií o verejnom obstarávaní

Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie od 01.01.2016 – 31.03.2016

v zmysle § 9 ods. 9 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Identifikácia verejného obstarávateľa: Obec Santovka, Santovka, Parková 2, 935 87 Santovka, § 6 ods. 1, písm. b) zákona

Por. č. Predmet zákazky Hodnota zákazky v EUR Identifikácia úspešného uchádzača
bez DPH s DPH
1. 

Rekonštrukcia a modernizácia obecného úradu v Santovke - zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy Obecného úradu v Santovke

166 570,13 199 884,16 ZLATNER spol. s.r.o., Perecká 22, 934 01 Levice, IČO: 34109919
2. Prenájom multifunkčného tlačového zariadenia a servisných služieb pre toto zariadenie v súvislosti zabezpečenia jeho prevádzky 3 826 4 591,20 CPO s.r.o., Na Karlove 26, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 45272816

 

Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie od 01.10.2015 – 31.12.2015

v zmysle § 9 ods. 9 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Identifikácia verejného obstarávateľa: Obec Santovka, Santovka, Parková 2, 935 87 Santovka, § 6 ods. 1, písm. b) zákona

Por. č. Predmet zákazky Hodnota zákazky v EUR Identifikácia úspešného uchádzača
bez DPH s DPH
1. 

Viacúčelové ihrisko 33x18 v obci Santovka

35 078,65 42 094,38 ZLATNER spol. s.r.o., Perecká 22, 934 01 Levice, IČO: 34109919

 

Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie od 01.07.2015 – 30.09.2015

v zmysle § 9 ods. 9 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Identifikácia verejného obstarávateľa: Obec Santovka, Santovka, Parková 2, 935 87 Santovka, § 6 ods. 1, písm. b) zákona

Por. č. Predmet zákazky Hodnota zákazky v EUR Identifikácia úspešného uchádzača
bez DPH s DPH
1. 

Zateplenie strechy budovy OcÚ

19 989,50 23 987,40 ZLATNER spol. s.r.o., Perecká 22, 934 01 Levice, IČO: 34109919
2. Výmena strešnej krytiny na MŠ Santovka 18 994,19 22 793,03 ZLATNER spol. s.r.o., Perecká 22, 934 01 Levice, IČO: 34109919
3. Osobné motorové vozidlo 10 750,00 12 900,00 Daniel Jantošík - CYDA, Mgr. Viera Jantošíková- právny nástupca, Kalnická cesta 1/C, 934 01 Levice, IČO: 14077426

 

Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie od 01.04.2015 – 30.06.2015

v zmysle § 9 ods. 9 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Identifikácia verejného obstarávateľa: Obec Santovka, Santovka, Parková 2, 935 87 Santovka, § 6 ods. 1, písm. b) zákona

Por. č. Predmet zákazky Hodnota zákazky v EUR Identifikácia úspešného uchádzača
bez DPH s DPH
1. 

Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Santovka

130 000,00 156 000,00 MAXNETWORK s.r.o., Kapitána Jána Nálepku 866, 925 22 Veľké Úľany, IČO: 36250481

 

Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie od 01.10.2014 – 31.12.2014

v zmysle § 9 ods. 9 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Identifikácia verejného obstarávateľa: Obec Santovka, Santovka, Parková 2, 935 87 Santovka, § 6 ods. 1, písm. b) zákona

Por. č. Predmet zákazky

Hodnota zákazky v

EUR

Identifikácia úspešného uchádzača
bez DPH s DPH
1. Zvýšenie bezpečnosti v Obci Santovka 9 999,30 11 999,16 MAXNETWORK s.r.o., Kpt. Nálepku 866/18, 925 22, Veľké Uľany, IČO: 36250481

 

Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000 € za obdobie od 01.01.2014 – 30.04.2014

v zmysle § 9 ods. 9 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Identifikácia verejného obstarávateľa: Obec Santovka, Santovka, Parková 2, 935 87 Santovka, § 6 ods. 1, písm. b) zákona

Por. č. Predmet zákazky

Hodnota zákazky v

EUR

Identifikácia úspešného uchádzača
bez DPH s DPH
1. Objednávka na odb. služby – komodita: zemný plyn 1 147,00 1 376,40 Slovenské centrum obstarávania o.z., Pri starej prachárni 16/16, 831 04 Bratislava, IČO: 42260515

 

Obec Santovka je podľa §6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a zákaziek na poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

V zmysle §22 zákona o verejnom obstarávaní zriaďuje Obec Santovka na internetovej stránke svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania, t. j. predbežné oznámenia, výzvy na predkladanie ponúk, informácie o plánovaných nákupoch, informácie o uzavretých zmluvách, informácie o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie všeobecné informácie.

Pri zadávaní zákaziek postupuje Obec Santovka v zmysle jednotlivých ustanovení zákona o verejnom obstarávaní a v zmysle Smernice upravujúcej postup Obce Santovka a ňou zriadených organizácií pri verejnom obstarávaní. Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov. Zákon upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.

V zmysle ustanovení zákona sú:

1.       zákazky nadlimitné

2.       zákazky podlimitné

3.       zákazky s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky,

pričom finančné limity sú definované v §4 zákona.

 


 


Úvodná stránka