Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

Návrh VZN č. 3/2017 O udeľovaní čestného občianstva obce, obecných vyznamenaní a cien obce SantovkaVytlačiť
 


 
 

Návrh VZN č. 2/2017 O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi na území obce SantovkaVytlačiť
 


 
 

Pozvánka na 17. mimoriadne rokovanie Obecného zastupiteľstva v SantovkeVytlačiť
 

V súlade s ustanovením §13, ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce 


z v o l á v a 


17. mimoriadne rokovanie Obecného zastupiteľstva v Santovke, ktoré sa bude konať dňa
24. augusta 2017 o 18:00 hod.
v rokovacej miestnosti Obecného úradu v Santovke,
Parková 2, Santovka

Súbor na stiahnutie 00_Pozvánka.pdf 00_Pozvánka.pdf (350.7 kB)

 
 

Zverejnenie predaja poľnohospodárskej pôdy podľa LV č. 738 v kat. území MalinovecVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Predaj pôdy.pdf Predaj pôdy.pdf (17.7 kB)

 
 

Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky: Vypracovanie projektovej dokumentácie na projekt „Deinštitucionalizácia ZpS-DD Santovka“Vytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí správneho konania- výrubVytlačiť
 


 
 

Verejná vyhláška- Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konaniaVytlačiť
 


 
 

Voľby do samosprávnych krajov- informácie pre voličaVytlačiť
 


 
 


Úvodná stránka