Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

Generálny pardon ZSVSVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie DOC.pdf DOC.pdf (68.5 kB)

 
 

P O Z V Á N K A na 23. plánované rokovanie Obecného zastupiteľstva v Santovke Vytlačiť
 

P O Z V Á N K A

V súlade s ustanovením §13, ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce

z v o l á v a 

23. plánované rokovanie Obecného zastupiteľstva v Santovke, ktoré sa bude konať dňa 22. marca 2018 o 18:00 hod. v rokovacej miestnosti Obecného úradu v Santovke, Parková 2, Santovka


 
 

lnformácia ohl‘adom povinnosti fyzických a právnických osôb pri plánovaní geologických prác na území ochranných pásiem prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojovVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie DOC.pdf DOC.pdf (78.1 kB)

 
 

Obchodná verejná súťaž (druhé kolo) na predaj nehnuteľností vo vlastníctve SR v správe SPFVytlačiť
 


 
 

Návrh - Dodatok k VZN 2_2016Vytlačiť
 


 
 

Zverejnenie zámeru z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkovVytlačiť
 

Občianske združenie Santovka pre mladých požiadalo o nájom miestnosti nachádzajúcej sa v prízemí budovy obecného úradu v Santovke. Tento priestor chce občianske združenie využívať na  voľnočasové aktivity.


 
 

Zverejnenie zámeru z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkovVytlačiť
 

Na časti parcely p. č. 1597/17 sa nachádza pás zelene, o predaj ktorého požiadal Juraj Lauko s manželkou v roku 2003. Obecné zastupiteľstvo v Santovke odpredaj schválilo uznesením zo dňa 25.4.2003 v bode A) 9. K podpísaniu kúpnopredajnej zmluvy nikdy nedošlo. P. Lauko sa o  časť parcely stará kosením od r. 2003 na vlastné náklady. Náklady na realizáciu zámeru – vypracovanie geometrického plánu a návrh na vklad do katastra nehnuteľností bude znášať Juraj Lauko s manželkou, ako majitelia priľahlej parcely.


 
 

Záverečný účet obce Santovka a rozpočtové hospodárenie za rok 2017Vytlačiť
 


 
 

OZNÁMENIE O ZMENE STRATEGICKÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNA INTEGROVANÁ ÚZEMNÁ STRATÉGIA NITRIANSKEHO KRAJA NA ROKY 2014 – 2020Vytlačiť
 


 
 

Obchodná verejná súťaž (prvé kolo) na predaj nehnuteľností vo vlastníctve SR v správe SPFVytlačiť
 


 
 


Úvodná stránka