Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Obecný úrad

Oficiálne kontaktné údaje obce

Adresa úradu:

Obecný úrad Santovka
Parková 2
935 87 Santovka

 

Fakturačné údaje:

Obec Santovka  
Parková 2  
935 87 Santovka  
IČO:   00307432
DIČ:   2021218738
DIČ DPH:  neplatca
Bežný účet:  IBAN  SK95 5600 0000 0022 3941 4001   
  Prima banka Slovensko a. s.
Kód obce:   502715

 

Telefónne a e-mailové kontakty:

Tel:      +421 36 63 30 620
Tel./ fax:       +421 36 63 99 115
Mobil starosta: +421 905 948 525
e-mail:   info(zavináč)obecsantovka.sk
  starosta(zavináč)obecsantovka.sk
  obec(zavináč)obecsantovka.sk
  podatelna(zavináč)obecsantovka.sk
  staznosti(zavináč)obecsantovka.sk

                   

Ak je sťažnosť podaná:

a) v elektronickej forme bez podpisu zaručeným elektronickým podpisom

b) telefaxom

a sťažovateľ ju do piatich pracovných dní od jej podania nepotvrdí vlastnoručným podpisom, sťažnosť sa odloží. (§ 5 ods. (7) zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach)

Obec Santovka nepoužíva ani nekontroluje iné, než tu uvedené e-mailové adresy. Akékoľvek iné adresy zistené z iných zdrojov mimo tejto oficiálnej www stránky obce Santovka, nie sú pre obec Santovka záväzné a nemôžu byť použité na oficiálnu komunikáciu s obcou Santovka !

 

Ambulancie lekárov:   +421 36 63 30 621


Pred OcÚ Santovka sa nachádza bezplatné parkovisko.

 

 

 


 


Úvodná stránka