Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Matrika

 

Sadzobník správnych poplatkov podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch
POLOŽKA POSKYTNUTÁ SLUŽBA SADZBA EUR
1 Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík 1,50   
2 Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky 16,50   
3 Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky 16,50   
4 Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 16,50   
5 Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne  miestnosti 66,00
6 Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než  matričným úradom medzi štátnym občanom  republiky  cudzincom alebo medzi cudzincami 33,00
7 Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom  republiky a cudzincom 66,00
8 Uzavretie manželstva medzi cudzincami 165,50   
9 Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt 199,00

 

Od poplatku podľa položiek 2 - 9 sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený, a držitelia preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Poplatok podľa položiek 2 - 9 sa vyberie len od jedného zo snúbencov.

Od poplatku podľa položiek 2 a 3 sú oslobodení snúbenci, ktorí uzavierajú manželstvo pred matričným úradom podľa miesta prechodného pobytu jedného z nich.

Poplatok podľa položiek 7 – 9 vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky. Ak sa manželstvo uzaviera pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, poplatok podľa položiek 7 až 9 vyberie príslušný matričný úrad, ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva.

Ak sa vyberie poplatok podľa položky 9, poplatok podľa položky 7 alebo 8 sa nevyberie.

Poplatok podľa položiek 2 a 6 vyberie matričný úrad, ktorý pripravil podklady  na uzavretie manželstva (delegujúci matričný úrad).

Poplatok   podľa   položiek 3 - 5 vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky.

Uvedené služby sa poskytujú počas stránkových hodín OcÚ Santovka.


 

Pracovníčky matriky

Martina Šuhajová

Adresa: Parková, 935 87 Santovka

Pracovník obce, mzdy, matrika, overovanie

martina.suhajova(zavináč)santovka.sk

 

Ing. Jana Syllabová

Adresa:  Vrbická 27/199, 935 87 Santovka

Pracovník obce, účtovníctvo, dane, školstvo, matrika, overovanie

jana.syllabova(zavináč)santovka.sk

 

Pracovníčky matriky obce je možné zastihnúť na tel./fax kancelárie OcÚ Santovka                                     +421 36 63 99 115 počas stránkových hodín.


 


Úvodná stránka