Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Archív úradnej tabule

Archív úradných oznamov

Oznam pre žiadateľov priamych podpôr
 Oznam pre žiadateľov priamych podpôr.pdf (34.8 kB) (34.8 kB)

 
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania
 Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania.pdf (129.2 kB) (129.2 kB)

 
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
 Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.pdf (95 kB) (95 kB)

 
Záverečný účet Obce Santovka za rok 2016
 ZÚ obce za rok 2016 SA.pdf (501.5 kB) (501.5 kB)

 
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby- INS_DTTH_DUDI_01_Santovka
 Územné rozhodnutie o umiestnení stavby- INS_DTTH_DUDI_01_Santovka.pdf (371.8 kB) (371.8 kB)

 
Návrh VZN č. 1/2017, ktorým sa ruší VZN č. 6/2013 Požiarny poriadok obce Santovka a VZN č. 1/2015 o pohrebníctve
 Návrh VZN č. 1_2017, ktorým sa ruší VZN č. 6_2013 Požiarny poriadok obce Santovka a VZN č. 1_2015 o pohrebníctve.pdf (336.9 kB) (336.9 kB)

 
Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Santovka
 Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 1_2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Santovka.pdf (439.2 kB) (439.2 kB)

 
Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 2/2015 Prevádzkový poriadok pohrebísk v obci Santovka
 Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 2_2015 Prevádzkový poriadok pohrebísk v obci Santovka.pdf (454.8 kB) (454.8 kB)

 
Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Santovka
 Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 3_2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Santovka.pdf (497.1 kB) (497.1 kB)

 
Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 4/2015 Trhový poriadok obce Santovka
 Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 4_2015 Trhový poriadok obce Santovka.pdf (447.3 kB) (447.3 kB)

 
Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2016 O umiestňovaní volebných plagátov na území obce Santovka
 Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 1_2016 O umiestňovaní volebných plagátov na území obce Santovka.pdf (492 kB) (492 kB)

 
Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými na území obce Santovka
 Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 3_2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými na území obce Santovka.pdf (466.5 kB) (466.5 kB)

 
Územné rozhodnutie- INS_KLASTER_DUDI__01_transport_Demandice_Santovka
 Územné rozhodnutie- INS_KLASTER_DUDI__01_transport_Demandice_Santovka.pdf (423.6 kB) (423.6 kB)

 
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania INS_FTTH_DUDI_01_Santovka
 Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania INS_FTTH_DUDI_01_Santovka.pdf (144 kB) (144 kB)

 
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania INS_KLASTER_DUDI_01_transport_Demandice_Santovka
 Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania INS_KLASTER_DUDI_01_transport_Demandice_Santovka.pdf (149.6 kB) (149.6 kB)

 
Oznámenie o začatí konania- výrub dreviny Obec Santovka
 Oznámenie o začatí konania- výrub dreviny Obec Santovka.pdf (43.7 kB) (43.7 kB)

 
Oznámenie o strategickom dokumente
 Oznámenie o strategickom dokumente.pdf (261.9 kB) (261.9 kB)

 
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra.pdf (57.5 kB) (57.5 kB)

 
Oznámenie o začatí konania - Foldesiová
 Oznámenie o začatí konania - Foldesiová.pdf (61.1 kB) (61.1 kB)

 
Oznámenie o začatí konania - Obec Domadice
 Oznámenie o začatí konania - Obec Domadice.pdf (52.6 kB) (52.6 kB)

 
Rozhodnutie Výrub Bory
 Rozhodnutie Výrub Bory.pdf (390.2 kB) (390.2 kB)

 
Oznámenie o začatí konania Výrub Bory
 Oznámenie o začatí konania Výrub Bory.pdf (372.4 kB) (372.4 kB)

 
SPP oznam
 SPP oznam.pdf (275.2 kB) (275.2 kB)

 
Výrub Kmeťko- oznámenie o začatí konania
 Výrub Kmeťko- oznámenie o začatí konania.pdf (52.7 kB) (52.7 kB)

 
Výrub Minár- oznámenie o začatí konania
 Výrub Minár- oznámenie o začatí konania.pdf (52.9 kB) (52.9 kB)

 
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
 Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.pdf (93.4 kB) (93.4 kB)

 
Pozvánka na OZ
 Pozvánka.pdf (348.6 kB) (348.6 kB)

 
Návrh VZN č. 3_2016 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Santovka
 Návrh VZN č. 3_2016 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Santovka.pdf (428.4 kB) (428.4 kB)

 
Zámer R1 prepojenie štátna hranica SR/MR
 Zámer R1 prepojenie štátna hranica SR_MR.pdf (279.3 kB) (279.3 kB)

 
Zámer R1 prepojenie štátna hranica SR/MR
 Zámer R1 prepojenie štátna hranica SR_MR.jpg (4.1 MB) (4.1 MB)

 
Zmluva o prenájme plochy na umiestnenie reklamnej tabule
 Zmluva o prenájme plochy na umiestnenie reklamnej tabule.pdf (86.2 kB) (86.2 kB)

 
Zmluva o prenájme priestorov
 Zmluva o prenájme priestorov.pdf (72.5 kB) (72.5 kB)

 
Návrh plánu kontrolnej činnosti II. polrok 2016 Santovka
 Návrh plánu kontrolnej činnosti II. polrok 2016 Santovka.pdf (330.5 kB) (330.5 kB)

 
Pozvánka na zasadnutie OZ
 00_Pozvánka.pdf (426.4 kB) (426.4 kB)

 
Zber elektroodpadu
 Elektro-oznam  Jar  2016 (Čajkov, Rybník, Domadice, Bory, Santovka).pdf (287.2 kB) (287.2 kB)

 
PPA Oznam pre žiadateľov priamych podpôr
 PPA Oznam pre žiadateľov priamych podpôr.pdf (397 kB) (397 kB)

 
Návrh Štatút Obce Santovka
 Návrh Štatút Obce Santovka.pdf (447.9 kB) (447.9 kB)

 
Návrh VZN č. 2/2016 O podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o uplatnení úhrad v Zariadení pre seniorov - Domov dôchodcov Santovka
 Návrh VZN č. 2_2016 O podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o uplatnení úhrad v Zariadení pre seniorov - Domov dôchodcov Santovka.pdf (627.5 kB) (627.5 kB)

 
Návrh Program rozvoja Obce Santovka
 NávrhProgram rozvoja Obce Santovka.pdf (2.2 MB) (2.2 MB)

 
Rozhodnutie o neposudzovaní dokumentu Stratégia CLLD
 Rozhodnutie o neposudzovaní dokumentu Stratégia CLLD.pdf (5 MB) (5 MB)

 
Oznámenie o strategickom dokumente Stratégia CLLD S nami pre nás OZ Tekov-Hont pre obdobie 2014 - 2020
 Oznámenie o strategickom dokumente Stratégia CLLD S nami pre nás OZ Tekov-Hont pre obdobie 2014 - 2020.pdf (4.5 MB) (4.5 MB)

 
Výzva Západoslovenská distribučná a.s.
 Výzva Západoslovenská distribučná a.s..pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
Verejná vyhláška - Realizácia optických sietí
 Realizácia optických sietí.pdf (886.9 kB) (886.9 kB)

 
Územné rozhodnutie - Realizácia optických sietí, Klaster Demandice, obec Santovka, Bory, Brhlovce, Krškany
 ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE - Verejná vyhláška - Klaster Demandice, Santovka.pdf (258.2 kB) (258.2 kB)

 
Návrh plánu kontrolnej činnosti I. polrok 2016 Santovka
 Návrh plánu kontrolnej činnosti I. polrok 2016 Santovka.pdf (463.4 kB) (463.4 kB)

 
Voľby NR SR 2016 - Informácie pre voliča
 Voľby.pdf (285 kB) (285 kB)

 
Návrh VZN č.4/2015 Trhový poriadok Obce Santovka
 Návrh VZN č.4_2015 Trhový poriadok Obce Santovka.pdf (404.7 kB) (404.7 kB)

 
Návrh VZN č.3/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území Obce Santovka
 Návrh VZN č.3_2015  o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území Obce Santovka.pdf (624.6 kB) (624.6 kB)

 
Návrh VZN č.2/2015 Prevádzkový poriadok pohrebísk v Obci Santovka
 Návrh VZN č.2_2015 Prevádzkový poriadok pohrebísk v Obci Santovka.pdf (505.7 kB) (505.7 kB)

 
Návrh VZN č.1/2015 o pohrebníctve
 Návrh VZN č.1_2015 o pohrebníctve.pdf (305.9 kB) (305.9 kB)

 
Návrh VZN č.1/2016 O umiestňovaní volebných plagátov na území Obce Santovka
 Návrh VZN č.1_2016 O umiestňovaní volebných plagátov na území Obce Santovka.pdf (328.7 kB) (328.7 kB)

 
Oznámenie o prerušení distribúcie plynu
 Oznámenie o prerušení distribúcie plynu.pdf (267.3 kB) (267.3 kB)

 
Oznámenie o demontáži predmetov neoprávnene umiestnených na podperných bodoch elektrických vedení distribučnej sústavy
 Oznámenie o demontáži predmetov.pdf (586.1 kB) (586.1 kB)

 
Plánované prerušenie distribúcie zemného plynu
 Plánované prerušenie distribúcie zemného plynu.pdf (613.9 kB) (613.9 kB)

 
Ponuka SWOT spol. s.r.o. - akreditovaný vzdelávací kurz Murár
 Ponuka SWOT spol. s.r.o. - akreditovaný vzdelávací kurz Murár.pdf (183.1 kB) (183.1 kB)

 
Výrub- e.č.258 Vl.Benková
 Výrub- e.č.258 Vl.Benková.pdf (189.1 kB) (189.1 kB)

 
Verejná vyhláška o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania
 Verejná vyhláška o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
Návrh zámeru prenájmu nehnuteľností hodného osobitného zreteľa
 zamer prenajmu.pdf (173.2 kB) (173.2 kB)

 
Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosti hodný osobitného zreteľa
 Prenájom nehnuteľností hodný osobitného zreteľa.pdf (172.8 kB) (172.8 kB)

 
Vyhlásenie novej voľby hlavného kontrolóra obce Santovka
 Vyhlásenie novej voľby hlavného kontrolóra obce Santovka.pdf (180.7 kB) (180.7 kB)

 
Oznámenie o strategickom dokumente
ÚPN obce Demandice
 Oznámenie o strategickom dokumente ÚPN Demandice.pdf (1 MB) (1 MB)

 
Komunálne voľby 2014
Vyhlásenie kandidatúr na starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva v Santovker
 Vyhlásenia Voľby.pdf (1.5 MB) (1.5 MB)

 
Zápisnica OVK č, 1 - Santovka
 voľby 2014 OVK 1 výsledky.pdf (0 B) (0 B)

 
Zápisnica OVK č.: 2 - Malinovec
 voľby 2014 OVK 2 výsledky.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
Zápisnica MVK Santovka sumárne výsledky
 voľby 2014 MVK výsledky.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
Návrh plánu kontrolnej činnosti II polrok 2015 Santovka
 Návrh plánu kontrolnej činnosti II  polrok 2015 Santovka.pdf (463 kB) (463 kB)

 


Úvodná stránka