Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálna stránka obce Santovka

      Vybrané verejné priestory v obci Santovka sú monitorované kamerovým systémom !

Adresa úradu:

Obecný úrad Santovka
Parkova2
935 87 Santovka

 

Fakturačné údaje:

Obec Santovka

Parková 2

935 87  Santovka

IČO:                       00307432

DIČ:                       2021218738

DIČ DPH:                neplatca

Bežný účet:    IBAN  SK95 5600 0000 0022 3941 4001    Prima banka Slovensko a. s.

 

Kód obce:               502715

 

Telefónne a e-mailové kontakty:

Tel:                        +421 36 63 30 620

Tel./ fax:                 +421 36 63 99 115

Mobil starosta:          +421 905 948 525

e-mail:                     info(zavináč)obecsantovka.sk

                              starosta(zavináč)obecsantovka.sk

                              obec(zavináč)obecsantovka.sk

                              podatelna(zavináč)obecsantovka.sk

                              staznosti(zavináč)obecsantovka.sk

  Ak je sťažnosť podaná:

         a) v elektronickej forme bez podpisu zaručeným elektronickým podpisom

         b) telefaxom

     a sťažovateľ ju do piatich pracovných dní od jej podania nepotvrdí vlastnoručným podpisom,          sťažnosť sa odloží. (§ 5 ods. (7) zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach)

 

  Obec Santovka nepoužíva ani nekontroluje iné, než tu uvedené e-mailové adresy. Akékoľvek iné adresy zistené z iných zdrojov mimo tejto oficiálnej www stránky obce Santovka, nie sú pre obec Santovka záväzné a nemôžu byť použité na oficiálnu komunikáciu s obcou Santovka !

 

Ambulancie lekárov:   +421 36 63 30 621


 

 

 

 


 


570613

6.5.2015
Úvodná stránka