Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálna stránka obce Santovka

Pozvánka na 10. plánované rokovanie Obecného zastupiteľstva v Santovke

PozvánkaVytlačiť
 

V súlade s ustanovením §13, ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 

z v o l á v a m


10. plánované rokovanie Obecného zastupiteľstva v Santovke, ktoré sa bude konať dňa 02. 06. 2016 o 18:00 hod.
v rokovacej miestnosti Obecného úradu v Santovke,
Parková 2, Santovka


 
 

  Združenie obcí pre separovaný zber „TATIAR“ Pukanec oznamuje občanom, že pre odberateľa ENVIROPLO s. r. o.,  organizuje jarný zber elektroodpadu.

Zber sa uskutoční  v pondelok 20. júna  2016.

(viac informácií nájdete tu)

 

Riaditeľka Základnej školy oznamuje, že Zápis žiakov do 1. ročníka pre šk. rok 2016/2017 sa uskutoční dňa 12. 4. 2016 o 15:00 hodine v budove Základnej školy, Levická 25, Santovka. Potrebné je priniesťrodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodiča.

 

P O Z V Á N K A

V súlade s ustanovením §13, ods. 4 písm. a/  zákona SNR  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

9. plánované rokovanie Obecného zastupiteľstva v Santovke, ktoré sa bude konať dňa

3. marca 2016  o 18:00 hod.

v rokovacej miestnosti Obecného úradu  v Santovke,

Parková 2, Santovka

 

 

Výsledky volieb v obci Santovka do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konali v sobotu

5. marca 2016 nájdete na tu.

 


 

Oznamujeme Vám zmenu adresy www stránky z ,,www.obecsantovka.sk" na ,,www.santovka.sk". Pri zadaní ,,www.santovka.sk" budete automaticky nasmerovaní na oficiálnu stránku obce Santovka, no neskôr dôjde k ukončeniu používania domény „obecsantovka.sk“, a preto je  potrebné zadávať novú www adresu.

 

 

Vybrané verejné priestory v obci Santovka sú monitorované kamerovým systémom !


 

Oficiálne kontaktné údaje obce

Adresa úradu:

Obecný úrad Santovka
Parková 2
935 87 Santovka

 

Fakturačné údaje:

Obec Santovka  
Parková 2  
935 87 Santovka  
IČO:   00307432
DIČ:   2021218738
DIČ DPH:  neplatca
Bežný účet:  IBAN  SK95 5600 0000 0022 3941 4001   
  Prima banka Slovensko a. s.
Kód obce:   502715

 

Telefónne a e-mailové kontakty:

Tel:      +421 36 63 30 620
Tel./ fax:       +421 36 63 99 115
Mobil starosta: +421 905 948 525
e-mail:   info(zavináč)obecsantovka.sk
  starosta(zavináč)obecsantovka.sk
  obec(zavináč)obecsantovka.sk
  podatelna(zavináč)obecsantovka.sk
  staznosti(zavináč)obecsantovka.sk

                   

Ak je sťažnosť podaná:

a) v elektronickej forme bez podpisu zaručeným elektronickým podpisom

b) telefaxom

a sťažovateľ ju do piatich pracovných dní od jej podania nepotvrdí vlastnoručným podpisom, sťažnosť sa odloží. (§ 5 ods. (7) zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach)

Obec Santovka nepoužíva ani nekontroluje iné, než tu uvedené e-mailové adresy. Akékoľvek iné adresy zistené z iných zdrojov mimo tejto oficiálnej www stránky obce Santovka, nie sú pre obec Santovka záväzné a nemôžu byť použité na oficiálnu komunikáciu s obcou Santovka !

 

Ambulancie lekárov:   +421 36 63 30 621


 

 

 

 


 


Úvodná stránka